16 results in DigitaltMuseum:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Sjöhistoriska museet:

3 results in Norsk Teknisk Museum:

Share to