137 results in DigitaltMuseum:

119 results in Stavanger byarkiv:

11 results in Tekniska Museet:

5 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to