192 results in DigitaltMuseum:

173 results in Stavanger byarkiv:

13 results in Norsk Teknisk Museum:

6 results in Museene i Sør-Trøndelag:

6 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to