113 results in DigitaltMuseum:

55 results in Stavanger byarkiv:

41 results in Norsk Teknisk Museum:

15 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to