21 results in DigitaltMuseum:

Show in map 1 result

3 results in Forsvarets museer:

3 results in Marinmuseum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to