625 results in DigitaltMuseum:

620 results in Upplandsmuseet:

3 results in Vänersborgs museum:

3 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

Share to