39 results in DigitaltMuseum:

34 results in Vänersborgs museum:

34 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

5 results in Kållereds Hembygdsförening:

Share to