69 results in DigitaltMuseum:

64 results in Alingsås museum:

3 results in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Kalmar läns museum:

1 result in Västmanlands läns museum:

Share to