168 results in DigitaltMuseum:

117 results in Gudbrandsdalsmusea AS:

18 results in Norsk Industriarbeidermuseum:

9 results in Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek:

Share to