87 results in DigitaltMuseum:

50 results in Västmanlands läns museum:

36 results in Vänersborgs museum:

36 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

1 result in Länsmuseet Gävleborg:

Share to