11 results in DigitaltMuseum:

10 results in Miliseum:

10 results in Sveriges militärhistoriska arv:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to