80 results in DigitaltMuseum:

79 results in Marinmuseum:

79 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

1 result in Upplandsmuseet:

Share to