262 results in DigitaltMuseum:

258 results in Marinmuseum:

258 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to