101 results in DigitaltMuseum:

83 results in Västernorrlands museum:

18 results in Marinmuseum:

18 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to