56 results in DigitaltMuseum:

36 results in Vänersborgs museum:

36 results in Förvaltningen för kulturutveckling:

8 results in Sjöhistoriska museet:

Share to