5 results in DigitaltMuseum:

3 results in Alingsås museum:

1 result in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Kulturparken Småland / Smålands museum:

1 result in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to