9 results in DigitaltMuseum:

6 results in Varanger museum IKS:

6 results in Vardø museum:

3 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

3 results in Sjöhistoriska museet:

Share to