163,554 results in DigitaltMuseum:

Øystein Tømmerås: «Disintegration Rød (kaffee – burger – mix

Øystein Tømmerås: «Disintegration Rød (kaffee – burger – mix)». [offentlig utsmykking]

Øystein Tømmerås (f. 1976, Trondheim) Disintegration Rød (kaffee-burger-mix), 2019 Olje på lerret, 200 x 240 cm Tittelen Disintegration peker både mot The Cures album med samme tittel fra 1989 og desintegrasjon som et begrep for en helhet som splittes opp i mindre bestanddeler. Desintegrasjon brukes blant annet i fysikken om en ustabil atomkjerne som spalter seg i mindre komponenter for å oppnå stabilitet. I samfunnsvitenskapene brukes desintegrasjon som en beskrivelse på sammenbrudd og oppløsning av samfunn eller rganisasjonsstrukturer på grunn av mangel på felles verdinormer eller lederskap. Fredrick Arnøy (f. 1989, Haugesund) Constructive Melancholies XXXIV, 2020 Akryl på lerret, 100 x 100 cm Huset og ideen om et hjem danner utgangspunktet for Arnøys arbeider. Enkelte av maleriene er veldig konkrete, i form av landskapsmotiver, hus og bygninger. Andre igjen er som bruddstykker av et minne, fragmenter av et hjem, en tilværelse i oppløsning. I serien Constructive Melancholies komponerer Arnøy et rom – ikke for å være i eller å bo i, men for å utforske, sanse og føle. Bildene er en utforskning av perspektiv, rom, dybde som eksplisitt foregår på en overflate. Undersøkelsen foregår i sinnet snarere enn i øyet: Hva betyr det å bygge? Hva representerer et hus? Trude Johansen (f. 1981, Oslo) Omslag, 2019 Treplate, variabel størrelse «Omslag» er del av en serie teksturstudier skåret i kryssfiner. Platene forestiller abstraherte motiver av diverse tekstiler. Arbeidet setter de materielle kvalitetene finér og tekstil opp mot hverandre, noe også tittelen bygger opp mot. Ordet omslag kan gi assosiasjoner både til å være omsluttet og trygg, være pakket inn, men det minner også om ordet omkamp/revansje, hardt mot hardt. Mari Kolbeinson (f.1989, Stavanger) Kampen, 2018 Vegginstallasjon, malingsflak og pleksiglass Notat fra prosessen: «Ett hus har sjel. Frysninger gikk gjennom meg da jeg skrellet av flakene, og fikk hendene mellom veggen og malingen. Som å rive av noens hud. Flakene biter seg inn under neglene. Blander meg inn i noens historie. Fint og fælt på samme tid. En trang til å bevare det skjøre. Pakke det sammen. Gi nytt liv til dette hjemmet, som har blitt forlatt eller glemt.» 18.10.2018. Elin Brissman (f.1982, Skara, Sverige) Uten tittel, 2016 Olje på linlerret, 115 x 100 cm Ingen av Brissmans arbeider har tittel. Det vil si, de er Uten tittel. De avbilder typiske borettslagsleiligheter og industribygg fra etterkrigstiden. Motivenes atmosfære er triviell, dagligdags, gjennomsnittlig. Ingen signalbygg eller starachitects. Det er nettopp de små scenene vi rusler forbi uten å gløtte opp som Brissman ønsker å løfte frem. Å finne det vakre eller det interessante i den monotone hverdagen: «Det irriterar mig att många ser på arkitektur när de reser, men glömmer vad de har hemma.» Susanne Skeide (f. 1982, Drammen) og Ellisif Hals (f. 1981, Molde) Brevvenn (Toll), 58x38 cm Brevvenn (Flaskepost), 77x70 cm Brevvenn (Underveis), 64x53 cm Grafikk, tegning og collage, 2018 De todimensjonale collagene er skapt gjennom brevveksling over en lengre periode, og er del av en større serie kalt «Til: og Fra:». Susanne Skeide og Ellisif Hals er bosatt i henholdsvis Oslo og Malmø, og med denne avstanden mellom seg har de produsert collager ved å sende arbeider til og fra hverandre. På hver sin kant produserer de papirarbeider der de setter sammen gamle og nye biter til todimensjonale collager.

Share to