287 results in DigitaltMuseum:

277 results in Sjöhistoriska museet:

277 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

8 results in Kalmar läns museum:

Share to