498 results in DigitaltMuseum:

485 results in Sporveismuseet:

12 results in Norsk Folkemuseum:

5 results in Bogstad Gård:

1 result in Örebro Stadsarkiv:

Share to