292 results in DigitaltMuseum:

279 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

279 results in Sjöhistoriska museet:

8 results in Kalmar läns museum:

Share to