206 results in DigitaltMuseum:

107 results in Bohusläns museum:

48 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

33 results in Väg- och trafikhistoriska samlingen:

Share to