3 results in DigitaltMuseum:

2 results in Museum Vest:

2 results in Bergens Sjøfartsmuseum:

1 result in Sjöhistoriska museet:

1 result in Statens maritima och transporthistoriska museer:

Share to