39 results in DigitaltMuseum:

26 results in Upplandsmuseet:

5 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

5 results in Järnvägsmuseet:

Share to