175 results in DigitaltMuseum:

166 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

163 results in Marinmuseum:

9 results in Kalmar läns museum:

3 results in Sjöhistoriska museet:

Share to