6 results in DigitaltMuseum:

5 results in Gol bygdearkiv:

1 result in Museene i Sør-Trøndelag:

1 result in Sverresborg Trøndelag Folkemuseum:

Share to