656 results in DigitaltMuseum:

Show in map 63 results

133 results in Østfoldmuseene:

75 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

52 results in Vestfoldmuseene IKS:

Share to