6 results in DigitaltMuseum:

4 results in Hemslöjdens Samlingar:

4 results in Forsvarets museer:

2 results in Länsmuseet Gävleborg:

2 results in Setesdalsmuseet:

Share to