622 results in DigitaltMuseum:

Show in map 61 results

126 results in Østfoldmuseene:

74 results in Statens maritima och transporthistoriska museer:

51 results in Vestfoldmuseene IKS:

Share to