917 results in Upplandsmuseet:

20 results in Nordiska museet:

10 results in Länsmuseet Gävleborg:

9 results in Örebro läns museum:

9 results in ArkDes:

1 result in Kalmar läns museum:

Share to