0 results in Fjell Festning:

25 results in Museum Vest:

17,121 results in DigitaltMuseum:

Kista

"MÅLARKÄRRINGEN"

Kista med något välvt lock. Kistbotten består av tre plank ihopspontade i längsgående spår. Bottnen sticker ut två cm utanför kistväggarna och är där rundad. Kistväggarna är raka och sammanfogade med sinkning. Kistlocket är spontat av tre brädor, profilerade längs långsidorna, kortsidorna är fästade med kraftig, smidd spik. På kistans vardera kortsida sitter ett handsmitt handtag. Kistlocket är fästat med smidda bandjärn, fastspikade utanpå kistans bakre vägg respektive inuti locket. Kistan låses med ett utanpåsittande lås, fästat på framsidans insida respektive lockets främre insida. En trekantig nyckelskylt med spetsen nedåt pryder kistans framsida. Nyckel saknas. En läddika sitter invändigt till vänster. Kistan är omålad invändigt. Kistan är utvändigt ådringsmålad i engelskt rött i kraftiga rundlar. Kistans fyra hörn är smyckade med en blåmålad kedja. Framsidan är dekormålad med blomsterkrans och text. Sju konturtecknade tulpankronor i vitt, fyllda med rött respektive brunt omramar texten tillsammans med en stiliserad växtkrans i blått och rött.Små blommor med fyra kronblad i vitt, rött respektive blått är strödda under och vid sidan av texten som lyder: "ANO 1783" på ömse sidor om nyckelskylten samt "MPD" under nyckelskylten. Kistlockets målning är helt bortnött på lockets främre del, bottenmålning och endast fragment av blomsterdekoren återstår på lockets bakre del. Kistbotten är råttäten på framsidan till höger och på kistans vänstra sida. I Kerstin Lychous bok "Hemslöjd och folkkonst i Bohuslän" omnämns att fyra kistor är kända av "Målar-kärringen". Denna kista skulle då vara den femte. Sommaren 2000 såg Kerstin Lychou ytterligare två kistor på Tjörn, varav åtminstone den ena haft kvinnlig ägare. KVC katalogiserade vintern 2001 en kista rosmålad av Målar-Kärringen från Stiftelsen Elin Sundberg på Tjörn, se inv.nr ES29. September 2008: En dam från Göteborg meddelar att hon i sitt hem har ytterligare en kista mlad av Målar-Kärringen. Den hade initialerna KAD 1784; ett kupat lock med rosmåleri. Se uppgifter uder Ort. November 2009: Ytterligare en kista av Målar-Kärringen är identifierad. Denna har målade initialerna C S N ANO 1780 med det sedvanlige rosmåleriet och kantkedjan. Kistan har tillhört Cecilia Simonsdotter från gården Hagen, Glöskär, Torsby sn i Kungälv. 1780 är årtalet för hennes giftermål. Se foto på kistan Bilagepärmen UM27020. Se uppgifter uder Ort. Litteratur: Lychou, Kerstin: Hemslöjd och folkkonst i Bohuslän. s. 43-44. Warnes förlag 1996.

Share to