120 results in DigitaltMuseum:

SANKT OLOV [Olav den Helige]

SANKT OLOV [Olav den Helige]

Stenskulptur av täljsten från Svarteborgs kyrka. Den helige Olof sittande i tronstol med högt ryggstöd. Han bär livbälte och mantel, en murkrona på huvudet, möjligen ett relikvarium i höger hand och vänster hand om skägget. Skulpturen är starkt eroderad. Ur handskrivna katalogen 1957-1958: Olav d. helige, täljsten, Svarteborg. M: H. 41, största Br. 32,5 cm; krona och mantel, i höger hand spiran, vänster griper om skägget; sittande på en tronstol m. armstöd och högt ryggstöd, på alla håll smalnar stolen av uppåt. Starkt sliten. Ur Katalog 1. Uddevalla Museihistoriska samlingar, svenska avdelningen. A. Yngre föremål. Upprättad av Knut Adrian Andersson 1916: No 34. Bild i täljsten av Olov den Helige. Yngre medeltiden, räknad till 1550. Förvarats i Svarteborgs kyrka under namnet "Kung Rane". Skänkt av församlingen år 1860-70-tal till Uddevalla museum. Förvaras ovanpå Medeltidsskåpet i sydvästra rummet. Presenterad i Uddevalla Museums tryckta katalog 1869 under rubriken F] Saker från yngre Medeltiden, räknad till 1550. N:o 1. Bilder af S:t Olof i sten från Svarteborgs kyrka. 1861-1870 1 Arkeologiska och Etnografiska samlingarna U-a Museum D4A 1 Ur Gåvobok1864: Svarteborgs församling: Kristusbild af träd samt fragmenter af en Granit- [överstruket] Täljstensbild, enligt sägen föreställande Kung Rane, hvilka begge setat [överstruket] [oläsligt tillägg] i Svarteborgs kyrka. Tillagd kommentar av inrendent Knut Adrian Andersson; Olof d. Helige troligen. Se foton på föremålet i Uddevalla museums kyrkliga utställning 1920, UMFA54467:0089. Tillstånd, se Vårdblankett.

Share to