About the collection

Norsk grafisk museum har samlinger av maskiner og verktøy fra boktrykk, litografi, offset og bokbinding, et godt utvalg blyskrift og klisjeer, litosteiner, samt originaltrykk i ulike trykkmetoder. Museet er samlokalisert med Norsk hermetikkmuseum i museumsanlegget IDDIS i Gamle Stavanger.

Details

  • Owner of collection Norsk grafisk museum
  • Number of objects 3497

13 new objects last 7 days

Share to