Våre samlinger avspeiler Varangers flerkulturelle historie, med vekt på blant annet kulturmøter og migrasjon. Hovedtemaer er kvenkultur, pomorhandel og grensehistorie.

Om Varanger museum IKS

Som Norges forpost mot nordøst ligger Varanger – med sin unike blanding av norsk, kvensk og samisk kultur. Deler av området var helt fram til 1826 under felles russisk-norsk administrasjon. I Varanger møttes norske fiskere, kvenske innvandrere og handelsmenn fra den russiske Pomorkysten og skapte en særegen og fascinerende kultur. Varanger museum har som mål å formidle disse historiene. Varanger museum har avdelinger i Sør-Varanger, Vadsø og Vardø.

Varanger museum har to større båter og et femtitalls bygninger, som utvider temaene med handel, fornorsking og skolehistorie. Museet har en forholdsvis stor fotosamling på over 50.000 bilder. Samlingene i Vadsø og Sør-Varanger eies av kommunene, mens de i Vardø eies av en museumsforening.

Vardø museum er Finnmarks eldste og har utstillinger om pomorhandelen mellom Russland og Norge.

Grenselandmuseet i Kirkenes har faste utstillinger som gjenspeiler viktige milepæler i områdets grensehistorie.

Vadsø - Ruija kvenmuseum har et spesielt ansvar for den kvenske minoritetens historie og er lokalmuseum for Vadsø.

Our departments

Visit us

Share to