• Ambulerende soppeappatat, fotografert i den nordre delen av Mjøsa, nærmere bestemt ved Korsvika på Brøttum.  Vi skimter Brøttum jernbanestasjon i bakgrunnen til høyre med Freng-gardene i lia ovenfor.  Soppeapparatet var en langstrakt konstruksjon som fløt på pongtonger.  Sentralt på denne flytende innretningen var det sannsynligvis en eller to kjerrater, som trakk tømmerstokker fra enden av anlegget opp mot en plattform, der det sto fløtere og dyttet dem ned et skråplan på sida mot et avgrenset basseng, et soppe- eller mosekammer, der tømmeret ble buntet med vaierbindsel, slik at det kunne slepes videre sørover Mjøsa uten nevneverdig svinn.  Brakka på den ytre enden av soppeapparatet inneholdt sannsynligvis både motorrrom (trekkraft til kjerraten) og kvilerom for mannskapene som betjente soppeapparatet. En innretning som denne kunne lett slepes til steder der det ble levert løstømmer ved strendene, og til elveutløp der man lenset inn tømmer i mengder som ikke var store nok til at det svarte seg å investere i permanente soppeapparater.
    Photo: Ljøstad, Ole-Thorstein / Anno Norsk skogmuseum

Ambulerende soppeappatat, fotografert i den nordre delen av Mjøsa, nærmere bestemt ved Korsvika på Brøttum. Vi skimter Brøttum jernbanestasjon i bakgrunnen til høyre med Freng-gar...

1 comment

  • Dette bildet må være tatt ved Korsvika på Brøttum. Ser Brøttum stasjon og garden Freng i bakgrunnen.

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to