Anno Norsk skogmuseum er et nasjonalt kultur- og naturhistorisk museum som har samlinger innenfor utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri.

Avdelingen består også av Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum, og er en del av Anno - museene i Hedmark.

Nye objekter i dag

Om Anno Norsk skogmuseum

I 1954 ble Norsk skogbruksmuseum etablert ved Glomma i Elverum kommune. Museet fikk et nasjonalt ansvar for å dokumentere, formidle og forvalte skogbrukets og utmarkas historie. I dag er Anno Norsk skogmuseum et museum som forvalter både gjenstander, fotografier, antikvariske bygninger, arkivalia og litteratur innenfor de nasjonale ansvarsområdene.

Denne basen dekker kategoriene gjenstander, fotografier og antikvariske bygninger. Arkivalia publiseres i Arkivportalen, og litteratursamlingen er søkbar via museets nettside. Museets samling er stadig i utvikling, og vi tar gjerne imot tilleggsopplysninger og tilbakemeldinger fra publikum.

Artikler om våre samlinger

Aktuelle mapper

Anno Norsk skogmuseum is a part of

Share to