Anno Norsk skogmuseum er et kultur- og naturhistorisk museum med samlinger innenfor skog og utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skogbruk og skogindustri. Museet omfatter Klevfos industrimuseum og Sørlistøa fløtermuseum. Museet er en del av Anno museum.

Om Anno Norsk skogmuseum

Anno Norsk skogmuseum ble etablert i Elverum i 1954, under navnet Norsk Skogbruksmuseum. Ambisjonen var å bygge et landsdekkende museum for skogbruk, jakt, fangst og ferskvannsfiske. Fra slutten av 1990-åra inngikk museet avtale med Norsk Teknisk Museum om å ta et større ansvar for den skogbaserte industriens historie. Dette var noe av bakgrunnen for at Norsk skogmuseum fra 2003 ble konsolidert med Klevfos industrimuseum, som er tuftet på en nedlagt cellulose- og papirfabrikk i Løten kommune. Museet har siden 1986 drevet Sørlistøa fløtermuseum med slepebåten MS Trysilknut på Osensjøen i Åmot kommune.

Anno Norsk skogmuseum forvalter gjenstander, fotografier, antikvariske bygninger, arkivalia og litteratur knyttet til museets tematiske arbeidsfelt. Nettstedet DigitaltMuseum inneholder katalogdata om antikvariske bygninger, gjenstander og fotografier. Den eldre delen av fotosamlinga fra Klevfos inngår i Domkirkeoddens samling. Registerinformasjon om arkivalia publiseres via Arkivportalen, og litteratursamlinga er søkbar via Skogmuseets nettside.

Museets samling er stadig i utvikling, og vi tar gjerne imot tilleggsopplysninger og andre tilbakemeldinger fra publikum.

Norsk skogmuseum er del av Anno museum.

Visit us

Share to