Paviljongerna för Nils Georgs musikförlag. Arkitekt: Hans Quiding. Stockholmsutställningen 1930

1 comment

  • Jag har information om arkitekt Hans Quiding, som ritat även parkrestaurangen, och samfärdshallen.
    Kan skicka uppgifter från Huvudkatalogen till utställningen, om jag får en mailadress.

Share to