Fartyget anlöper Vaxholm 18/8 1956.

2 comments

 • Valkyrian var vår båt till sommarstället på Tegelön.

  Se min artikel i tidskriften Skärgårdsbåten (glömt årtalet):

  Kyyrian kommer,hourraa!

  I den finns ett jättebra fotografi av Valkyrians sista(?) tillägg

  vid Wimrets brygga på Tegelön. Jag skänker Er gärna ett ex av

  bilden, därest jag kan få fram den (rörelsehämmad).

  Bästa hälsningar,

  Kjell G. Malmberg

  Medlem: Stiftelsen Skärgårdsbåten, tidigare delägare

  av Skogswimret på Tegelön.

 • Valkyrian var vår båt till sommarstället på Tegelön.

  Se min artikel i tidskriften Skärgårdsbåten (glömt årtalet):

  Kyyrian kommer,hourraa!

  I den finns ett jättebra fotografi av Valkyrians sista(?) tillägg

  vid Wimrets brygga på Tegelön. Jag skänker Er gärna ett ex av

  bilden, därest jag kan få fram den (rörelsehämmad).

  Bästa hälsningar,

  Kjell G. Malmberg

  Medlem: Stiftelsen Skärgårdsbåten, tidigare delägare

  av Skogswimret på Tegelön.

Select the images you want to order

Share to