Tavla

1 comment

  • Ulrika Geringius 1769-11-26 död 1851-10-02.

    Hon växte upp i huset no 1 Mynt torget. Där hennes far drev handel och senare även hon och hennes man.

    Hon har bla skrivit en resedagbok från Stockholm till St Petersburg 1797 som finns på KB, handskriftsenheten.

Share to