Ritning

Byggnadsritning i plan och profil

2 comments

  • beställare är ej Wrangel utan Wangel
  • Hej Per,

    Tack för din kommentar. Jag ha nu tittat på originalritningarna och det står väldigt tydligt WRANGEL med versaler på segelritningen. På övriga ritningar står inte det namnet. Det kan ju självklart vara så att Reimers skrivit fel. Har du någon källa till att namnet stavades Wangel. Och vet du hur han hörde ihop med Sun Rose? Det är Bo Wallins namn som står på de flesta ritningarna.

    Malin Joakimson
    Arkivarie

Order this image

Share to