Fartygsmodell

Rederi: Rederi AB Nordstjernan, Ort: Sve Stockholm

Varv: Wärtsilävarvet, Ort: Fin Åbo, År: 1969

Utställningstext: Shipping & Shopping

Share to