Bostedsfund fra Solvorn.

Bostedsfund fra gaarden Walaker i Solvorn, bestaaende av fragmenter av en malmgryte, fragmenter av en gryteskjerding, samt 48 kljaastene. Av kljaastenene er 28 forsynet med et paa den ene side indridset hjulkors, en har en dypt indskaaret T , de øvrige er uten mærke. Fundet blev gjort ved gravning i en gammel tuft.

Kjøpt av overretssakfører Sætre, Solvorn.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to