22 objects

Accession/Samling

Arkivalier: Mindre samling ritningar och handlingar från Sune Lindströms tid på VBB Vattenbyggnadsbyrån. Efterleverans av bl a flygplansinredningar för SAS 1947 tillsammans med Malene Björn, tävlingsförslag till Wenner-Gren Center tillsammans med Alf Bydén, utlåtande om Alwegsystemet, manuskript Den politiske arkitekten till föreläsning vid Stockholms Arkitektförening samt perspektiv, utförda av den danske arkitekten Erik Christian Sørensen, till Helsingborgs bangård 1944. * Handskiss till presentationsbroschyr Water to Kuwait för vattendistributionssystemet i Kuwait, 1983. Ett exteriör- och två interiörperspektiv av Kuwait Tower (utförda av Tom Hultgren 1968). Tre handskisser av Sune Lindström för fasaddekor (ej utförd) till tillbyggnad av Wenner-Gren Center 1984 (arkitekter för tillbyggnaden VBB Arkitekter/Joe Lindström och Björn Odén). Interiörperspektiv från trappan i Klubbvåningen i Wenner-Gren Center, ca 1960 (utförd av eller starkt influerad av Sune Lindström). Böcker: VBB Vat Dnr 073-91. Levererad i en kartong. * Fotografiet överfört till fotoarkivet. * Efterleverans 1995-01-18 från sonen Joe Lindström avseende ritningar, en låda handlingar samt en låda diapositiv. * Efterleverans från Joe Lindström, FFNS Arkitekter AB, 2000-01-13, dnr 9/2000-31.* Reklamtecknare Tom Hultgren. * Kuwaitprojektet presenterat i Domus 595/1979. Efterleverans från Joe Lindström, 2016-03-16, dnr 2016/43-1. Arkivalier: Fåtal ritningar gällande Nordstan samt hotell på Gran Canaria, förslag till omslag av hyllningsskrift till arkitekten Mario Pani, särtryck Arkitektur, ett tiotal fotokopior i färg av diverse vattentorn.

Share to