• Elsa Gullberg var textilformgivare, inredningsarkitekt och framgångsrik företagare. Hennes insatser för att få fram "vackrare vardagsvaror" och etablera kontakter mellan konstnärer och fabriker fick stor betydelse. I drygt 40 år hade Elsa Gullberg en central position i formdebatten och hennes känsla för textila material, färgställningar och god formgivning var osviklig.
    (Public Domain-märke (PDM))

Gullberg, Elsa (1886 - 1984)

Elsa Gullberg var textilformgivare, inredningsarkitekt och framgångsrik företagare. Hennes insatser för att få fram "vackrare vardagsvaror" och etablera kontakter mellan konstnärer och fabriker fick stor betydelse. I drygt 40 år hade Elsa Gullberg en central position i formdebatten och hennes känsla för textila material, färgställningar och god formgivning var osviklig.

Share to