Margit Hall var arkitekt och möbelformgivare. Hon var också den första kvinnliga arkitektstudenten på Chalmers (nuvarande Chalmers tekniska högskola) i Göteborg.

Share to