• Påhlman, August Emanuel (1880 - 1947)
    (Public Domain-märke (PDM))

Påhlman, August Emanuel (1880 - 1947)

5 objects

Porträtt av August Emanuel Påhlman i studentmössa, sedermera stadsingenjör i Stockholm.

Ritning

Anmärkningar: TOMTKARTA

Ritning

Anmärkningar: OM- OCH PÅBYGGNAD. TOMTKARTOR

Ritning

Anmärkningar: TOMTKARTA. ( A R PÅHLMAN, STHLMS STADSING, KONTOR ).

Ritning

Share to