• LOFT OG BUR FRA ROFSHUS I TOKKE, 1754 
Overført til museet 1898, gjenoppført 1899 

Loftet og buret står slik de stod sammen på Rofshus i Mo. Loftet har sval på alle fire sider oppe og i fronten nede. Over inngangsdøra er det skåret «OHS EH» (egen hand), som er tømmermannens eller treskjærerens signatur, foruten «Anno 1754», som trolig er byggeåret. Fasaden er smykket med skurd, med blant annet kløverbladmotiver. Buret skal være bygd samtidig med loftet. Beitskiene på hver side av døra har rokokkopreget flatskurd. Disse husene er blant de første som ble oppført på Norsk Folkemuseum, i tida før ideen om komplette gårdstun ble utviklet. 

(Tekst hentet fra By og bygd 43, 2010)
    Photo: Norsk Folkemuseum

Loft fra Rofshus, Mo

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to