• (Copyright)

Trolldalsteinen

Den Gamle malmveien

Dette er strengt tatt ikke fysiske spor etter menneskers aktivitet, men det er et sagn knyttet til denne steinen, og derfor er den menneskelige bevisstheten omkring dette fysiske objektet fortsatt en del av vår historie. Vi kan derfor definere det som et immaterielt kulturminne. Sagnet forteller at det var en same som var her i dalen og gikk da han så et troll. Han ville se nærmere på trollet og lette og lette, men han kunne ikke finne trollet igjen. Det eneste som var å finne var denne steinen. Det var trollet som var blitt til stein. Det sies at på enkelte dager kan en fortsatt høre merkelige lyder her ved denne steinen.

Share to