Det skogløse Vedfjellet

Tro hvorfor et fjell som ligger høyt over tregrensa har fått et slikt navn som Vedfjellet?

Opphavet til det underlige fjellnavnet i Beiarn kan vi finne i gamle arkiver. Arkivene viser oss hvordan navnet er et utslag av Norges offentlige stedsnavnpolitikk på begynnelsen av 1900-tallet.

Share to